Z tisku

  Výběr novinových článků, ohlasy, komentáře

 

    Návrh na vyhlášení chráněného území podán písemně dne 02. 03. 2007
Krajskému úřadu v Karlových Varech.

ZÁPIS z veřejného projednání Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraj
              a posouzení jejích vlivů na životní prostředí  (formát  .doc)   12. 02. 2007

 

08. 02. 2007 - MF Dnes:  Klub žádá o ochranu pro ohrožené Lomnické pinky
08. 02. 07 -          Právo:  Upozorňovali na záchranu Lomnických pinek
10. 02. 2007 - MF Dnes:  Boj o krajinu: chránit či těžit?
20. 02. 2007 - MF Dnes:  Kritici těžby vyvolali rozruch
21. 02 .2007 - MF Dnes:  SUAS zastavila sponzorování klubů

22. 02. 2007 - MF Dnes:  Uhlokoruny nebudou navždy 

26. 02. 2007 -   Týdeník Euro, číslo 9: Uhelní vyděrači

06. 03. 2007 - MF Dnes:  rozhovor s Janem Hadravou

31. 03. 2007 - MF Dnes: Hejtmanství rozhodlo, těžbu nic nezastaví