Fotogalerie

FOTOGALERIE území, popis chráněné flóry a fauny

 

 

 

Příklady typů pinek

         

         Typická kráterovitá pinka                     Kráterovitá pinka s mělkými okraji
             s lemem orobince.                             porostlými kvetoucím lakušníkem.

 

Větší mělká a přistíněná pinka s mimořádně vysokou druhovou diverzitou.

 

Rozsáhlejší prosluněná pinka s širokým lemem ostřicových porostů.

             
                                typická kráterovitá pinka

 

27. 5. 2007

 

       

        

 

 pinka Břízový I (s ostrůvkem) - klikni pro zvětšení

pohled na Sokolov z jižního okraje pinek - klikni pro zvětšení

 

                                            Koncert přírodní filharmonie (27. 5. 2007)

                                                   

 

30. 8. 2007


pinka Břízový II


pinka Hladový


pinka Rovný

 

 

14. 10. 2007

 

 

 

 

 
pinka Lví dvůr

 

červenec 2008

Břízová I  (pohled po provedeném průseku stromů od silnice)

Lví Dvůr (to uprostřed není strom...)

 

23. 10.  a  25. 10. 2008


                                           vypouštěný Lví dvůr


               pinka u Lomnice                                          Hladový

 
                     Štikárna                                                     Kukla

Něco z blízké historie                      (foto Hornické muzeum Krásno)

těžní věž podpovrchového dolu Vilém - stávala do 80. let 20 století v lesíku
severně od Sokolova 

 

západní okraj velkolomu Jiří s Lomnickým lesem v pozadí (únor 2003, foto P. Salák)

Lomnický les, pohled na jeho likvidovaný východní okraj.
Poslední zbytky porostu u tzv. Labutího jezírka (12. 4. 2005, foto P. Salák)