Flora

Vratička Heřmánkolistá

                                  

Původ: druh je rozšířen v jižní části severní Evropy přes střední Evropu k jihu ojediněle až po Korsiku nebo Albánii, na východ do evropské části Ruska, vyskytuje se i ve východní části Severní Ameriky. V ČR byl zaznamenán v poslední době jen velmi vzácně v severních Čechách (Krušné hory, České středohoří), dále na Šumavě, v Novohradských horách, na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách nebo Krkonoších.
Charakteristika: vratička heřmánkolistá je nenápadná kapradina o výšce 6–20 cm. Jeden list se skládá z jedné fertilní a jedné sterilní části. Sterilní část listu je krátce řapíkatá s úkrojky vejčitými až podlouhlými, peřenolaločnými a se slabě zřetelnou střední žilkou. Doba dozrávání výtrusů je červen až červenec.
Vratička heřmánkolistá roste zejména na nevápnitých, kyselých a minerálně chudých substrátech. Obývá sušší podhorské bory nebo smrčiny, louky, lesní světliny. Vyhledává místa s méně zapojeným nebo rozvolněným bylinným podrostem. Druh je konkurenčně slabý, mizí po úplném zapojení vegetace.
Pro svou extrémní vzácnost a zranitelnost je zařazen v ČR mezi kriticky ohrožené druhy (C1) a je chráněn zákonem (§1). Taktéž je tomu na Slovensku (CR/§).