Fauna

Hnědásek chrastavcový - ohrožený evropský motýl

Hula V., Fric Z., Pavlíčko A., Konvička M.:


Článek shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na ochranu ohroženého motýla hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v České republice. Druh postupně vymírá intenzifikací zemědělství. V současnosti je v ČR známo jen 28 lokalit s jeho výskytem pouze v oblasti západních Čech. Většina těchto populací je malá, vázaná na polopřirozená stanoviště vlhkých pramenných luk a ohrožená zarůstáním neobhospodařovaných ploch, nebo naopak jejich intenzivním využíváním. Nastínění biologie druhu a možností ochranářského managmentu jeho lokalit.

                                      

Další informace:

https://www.lepidoptera.cz/index.php?id=68

iČT: https://www.ceskatelevize.cz/program/10121011820-06.03.2007-11:45-2-zive-srdce-evropy-hnedasek-chrastavcovy.html?from=8&online=1

https://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?from=mapa&what=1567

https://prirodakarlovarska.cz/clanky/hnedasek-chrastavcovy-euphydryas-aurinia