CHLÚ

CHLÚ - CHráněné Ložiskové Území - je území určené pro ochranu výhradního ložiska jak určuje zákon. Stanovuje ho Ministerstvo ŽP a PaO, a báňský obvodní úřad. Na území CHLÚ platí stavební uzávěra a jiná omezení.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mapu CHLÚ najdete na: https://geoportal.cenia.cz

Ve složce: Tématické úlohy => Životní prostředí => Geologie a geomorfologie => Geologie => Chránění ložisková území

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oficiální definice:  Chráněné ložiskové území (CHLÚ) se stanovuje podle §16 zákona, odstavec 2 Horního zákona. Slouží k ochraně výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání vlivem staveb, které nesouvisí s jeho využitím. CHLÚ stanovuje Ministerstvo životního prostředí v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.Vyhlášení CHLÚ má charakter rozhodnutí o chráněném území ve smyslu § 32 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění a jeho hranice jsou vyznačeny v územně plánovací dokumentaci. Využití CHLÚ pro účely, které nesouvisí s dobýváním ložiska je upraveno §§ 18 a 19 Horního zákona.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (100)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 601