Uzamčení země valašské na sto roků

21.09.2008 12:00

Valaši brání zemi svých předků a prapředků.
Odpůrci těžby uhlí v Beskydech v čele s občanským sdružením NAŠE BESKYDY se loni v květnu rozhodli symbolicky uzamknout svou zemi na sto let. Za vysokého zájmu médií tímto originálním způsobem upozornili na hrozbu otevření černouhelného dolu Frenštát. Přestože OKD stále prohlašuje, že těžbu uhlí v dohledné době neplánuje, těžba černého uhlí ve frenštátské kotlině stále hrozí.

Happening přijeli podpořit i ministr životního prostředí Martin Bursík či poslanci za Stranu zelených Věra Jakubková a Přemysl Rabas. Po salvě z historických zbraní, o kterou se postarali členové valašského sboru portášského, přivítal ministr několik stovek přítomných, kteří pak vyslechli text Dekretu o uzamčení země valašské na sto roků, pod který se podepsali zástupci 24 měst a obcí a také představitelé několika organizací a sdružení. „Čtyřiadvacet měst a obcí představuje obrovskou sílu 187 tisíc občanů. Ve většině obcí podporu pamfletu schvalovalo zastupitelstvo.


Po přečtení byla listina nesena průvodem s vlajkami signatářských měst a obcí na horu Radhošť, kde byla spolu s prohlášeními jednotlivých měst a obcí slavnostně uložena do trezoru se čtyřmi zámky. Klíče dostali „na sto let“ do úschovy starostové Trojanovic, Frenštátu a Rožnova a pan ministr jako zástupce vlády. „Jsem poctěn, že mi byla svěřena ochrana jednoho z klíčů, určitě ho budu opatrovat a s patřičným vysvětlením ho jednou předám svému nástupci,“ slíbil pan Bursík. Bezprostředně poté byl trezor uložen do základů kaple Cyrila a Metoděje a zazděn. Časová schránka může být znovu otevřena až za sto let. Věřme, že až se tak stane, budou naši potomci stejně jako my shlížet z Radhoště na neporušenou krajinu plnou života a ne na vystěhovaná města a vesnice uprostřed zrekultivovaných hald.

 

Letos 31.5 2008 lidé z občanského sdružení NAŠE BESKYDY byli opět u zrodu  jedné významné a v pravdě historické události. Na Markově kopci ve Frenštátě p.R. byl zasazen první pár lip a tak byla slavnostně založena „100 letá alej“. Každý rok bez těžby uhlí v Beskydech do aleje, která je připomínkou uzamčení země valašské na 100 roků přibude jeden pár stromů. Za 99 let by tak měla Markův kopec krášlit alej 200 různě vzrostlých stromů. Tohoto aktu se opět zúčastnil ministr životního prostředí Martin Bursík. O celou alej se bude po dobu jejího trvání starat zahradnictví Graseko jehož majitel pan Slíva si považuje tuto službu za čest.

 

Je správné, když obyčejní lidé projeví svou vůli i proti velké přesile. Je správné, když lidé brání trvalé hodnoty před mamonem a vidinou obrovského zisku na úkor devastace přírody a kulturního dědictví. Jen je třeba vydržet a hrdě bránit svůj milovaný kraj.

 

Stanislav Uruba

Předseda o.s. NAŠE BESKYDY

 

Fotogalerie: Uzamčení země valašské na sto roků

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (100)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 601