Těžba u Nové Role, Jimlíkova a Božíčan, plán nebo hotová věc?

06.01.2009 16:10

Těžba u Nové Role, Jimlíkova a Božíčan, plán nebo hotová věc?

Zrovna o svátcích klidu jsem ze zvědavosti nahlédl do mapových podkladů Geofondu, a co jsem k údivu nenašel? Nově stanovené CHLÚ Božíčany II. A Sedlec I. První varianta se nachází západně od Nové Role a druhá SV od Rosnic.

Odkaz na portál: https://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs

Cesta k hledání: Tematické Úlohy/Životní prostředí/Geologie a geomorfologie/Geologie/Chráněná ložisková území/ a najděte požadované území

Odkaz na diskuzi s článkem od Alexandra Klimeše,kde upozornil na fakt, který jsem „objevil“ (uprostřed stránky):

https://novarole.cz/diskuse/viewtopic.php?f=10&t=22&p=388#p388

Hrozba pro Novou Roli

Co se týče obyvatel Nove Role, kteří do teď moc nejevili zájem o problematiku těžby u Jimlíkova by se měli mít na pozoru, protože podle plánů je na západ města možné otevření nového ložiska kaolinu. Paradoxně není pod zřízením CHLÚ podepsána těžařská firma, ale ČGS – Geofond. Popravdě je zcela jasné kdo jediný mohl mít zájem na „ochraně“ území a stanovení území CHLÚ, jediná firma zde působící v těžbě je Sedlecký kaolín a.s. A podle již dřívějších záměrů se na to firma pana Zítka chystá. Dnes už to vypadá že pokud se záběry těžařů podaří realizovat daleké okolí Nové Role ztratí hodnotu jak pro zdejší obyvatelstvo tak i pro turisty. Nová Role už dávno nebude klidným místem k bydlení a rekreaci.

Místostarosta Cinegr ukazuje polohu lomu u přejezdu za hrází novorolského rybníka.

 

Chudáci zahrádkáři a rekreanti

Další, kteří utrpí případným otevřením lomu jsou bezpochyby nejblíže místní zahrádkářské kolonie a rekreační okolí novorolského rybníka. Prach a hluk od těžké techniky nejsou rozhodně nic příjemného a z chystané rekreace se může stát zlý sen. Ruku v ruce s hlukem, prachem a celkovou těžbou určitě půjde i pokles cen nemovitostí v okolí což obyvatelstvo jen sotva potěší.

Božíčany v objetí těžby

Dá se říct, že obec už je dnes v objetí důlní činnosti. Severně od obce je úpravna a plavírna kaolínu a zaplavené lomy, a SZ Smolnická výsypka a lom Osmóza. Pokud by se uskutečnila otvírka ložiska Božíčany II. Znamenalo by to obklíčení obce doslova a do písmene. Nepochybně by zde došlo ke stejnému ukázu jako v Jimlíkově kdy dochází k poklesu spodních vod návazně na historickou těžbu a situace hrozí zhoršením při otevření dalšího ložiska východně od obce.

Bermudský trojúhelník

Situace mezi městy a v jejich okolí je velmi znepokojivá. Málo kdo by se chtěl kochat výhledem na lomy, poslouchat těžkou techniku při odvozu materiálu a dýchat jemný prach. Ohledně prachu je celkem velké riziko pro Novou Roli už jen proto, že ložisko je západně od obce. V kraji kde vane vítr devět z deseti dnů ze západu to bude nepochybně zajímavé pro zdejší obyvatele. 

Závěr?!

Momentálně málo kdo z obyvatel ví, jak to dopadne, ale s nevyšší pravděpodobností se bez odporu obyvatelstva plány na těžbu do posledního splní.O novinkách vás budeme informovat.

Fotogalerie

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (100)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 601