O sdružení....

22.09.2008 12:17

V lednu 2008 bylo u Ministerstva vnitra České republiky zaregistrováno občanské sdružení Naše Podještědí (viz. stanovy). V současné době má 160 členů.

Zásadním impulsem vzniku o.s. Naše Podještědí byly informace o plánech s.p. Diamo těžit v lokalitě Kotel-Osečná uran.

I přes odpor obyvatelstva a nesouhlas místních zastupitelstev bylo 24.4.2008 vyhlášeno Ministerstvem životního prostředí v Liberci tzv. chráněné ložiskové území Kotel-Osečná (viz. mapa CHLÚ).

 

Naše důvody odporu proti těžbě uranu

  • Těžba uranu se provádí za použití koncentrované kyseliny sírové

- přímo v CHLÚ se nacházejí prameny Ploučnice
- vážné ohrožení zdrojů pitné vody pro 1/3 obyvatel ČR

  • Demografické změny v Podještědí

- odliv starousedlíků, příliv zahraničních dělníků z Asie
- střet kultur a kriminalita

  • Velmi problematické podloží pro těžbu a malá výtěžnost uranu z 1 tuny zeminy - těžba by se pohybovala na hranici rentability
  • Negativní vlivy těžby na zdraví obyvatel Podještědí i nedalekého Liberce

Naše cíle

  • Ochránit vydatné podzemní zdroje pitné vody a odvrátit těžbu uranu v Podještědí
  • Informovat o celé problematice obyvatele formou přednášek, výstav, letáků a vyvolávat širokou diskuzi na toto téma
  • Přispět k rozvoji regionu Podještědí v oblasti turistického ruchu, ekologického zemědělství, zachování tradic a jedinečného rázu celé oblasti

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (100)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 601