BESKYDY vs OKD

21.09.2008 11:40

V CHKO Beskydy stojí dvě zakonzervované těžní věže (tzv. Důl Frenštát), ve kterých se nikdy netěžilo. Toto důlní dílo je pozůstatek megalomanských plánů komunistů z konce jejich vládnutí.

V září roku 2004 vzniklo Občanské sdružení NAŠE BESKYDY.

Podnětem pro vznik občanského sdružení bylo povolení hornické činnosti na dole Frenštát. Toto povolení vydal OBÚ v Ostravě dne 19.8.2004.

OS Naše Beskydy začalo okamžitě po vzniku organizovat akce, které vedly a stále vedou ke zviditelnění celé problematiky. Cílem OS Naše Beskydy je nejen celou problematiku kolem dolu Frenštát zviditelnit, ale také zvýšit informovanost občanů kolem snah ostravské těžařské společnosti OKD v našem regionu a samozřejmě ochránit malebnou přírodu Beskyd před devastujícími účinky těžby.

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (102)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 603