Strana Zelených se nedostala do parlamentu. Kdo bude hájit zájmy lidí za limity? Občanské sdružení a neziskovky...

5/2010

Po letošních květnových volbách je jedna věc jasná. SZ nepřekonala 5% hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny a své 4 stávající poslance "balí" do ústraní. Otázkou ovšem vyvstává kdo bude bránit zájmy lidí? Kdo v severních Čechách bude bránit Horní Jiřetín a Čenice před vyvlastněním a těžařskou lobby? Kdo zabrání dostavbě Temelína? A především. Kdo zabrání další zbytečné výstavbě stovek kilometrů předražených dálnic linoucích se Českou krajinou?
Těžko hledat odpověď. Jen zbývá doufat, že lidé dostanou jen kapku rozum a v podzimních volbách do krajských zastupitelstev dají SZ šanci. Třeba lidé v Horním Jiřetíně ve volbách ukázali co je pro ně důležité a SZ zde vyhrála volby.
https://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2010.asp?kraj=6&sidlo=567175#sel
Ze současných povolebních vyjednávání vypadá, že limity těžby mají naději na přežití, na druhou stranu o dostavbě Temelína je de facto rozhodnuto.
https://byznys.lidovky.cz/debakl-zelenych-prinese-obchod-stoleti-temelin-se-rozsiri-pn4-/statni-pokladna.asp?c=A100531_084635_statni-pokladna_mev

Stále však zůstávají neziskové organizace a občanská sdružení,která nepřestávají bojovat za své práva!

Snaha o prolomení limitů těžby v severních Čechách

Poslední měsíce jsme mohli být svědky velmi vážné diskuze o prolomení limitů, které navrhlo MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu). Současná úřednická vláda je první z polistopadových, která si dovolila otevřít tak horké téma jako je tohle. Současný úřednický ministr průmyslu Tošovský dělá vše pro to, aby limity těžby padly a energetická koncepce udržela ČR závislou na uhlí, plynu a dovozu jaderného paliva z Ruska. Mnohé protestní akce Greenpeace upozorňují na nebezpečnost jednání MPO. Návrh je defaktosoučástí nové energetické koncepce, která počítá s vysokým podílem využití domácích zdrojů a vývozem elektřiny. Podklady pro energetickou koncepci je studie vypracovaná Pačesovou komisí. V současné době je snaha veřejnosti a ekologických iniciativ o veřejnou debatu představené energetické koncepci.

Ministerstvo průmyslu chce prolomit těžební limity

https://ekonomika.idnes.cz/ministerstvo-prumyslu-chce-prolomit-tezebni-limity-p0p-/ekonomika.asp?c=A091012_081354_ekonomika_spi

Státní energetická koncepce 2009

https://www.mpo.cz/kalendar/download/71707/priloha002.pdf

Pačesova komise: Uhlí dochází, budoucnost má jádro i biomasa

https://www.nazeleno.cz/energie/energetika/pacesova-komise-uhli-dochazi-budoucnost-ma-jadro-i-biomasa.aspx

Mimo jiné teď na snahu ministra Tošovského byla stažena z projednávání dlouho očekávaná novela Horního Zákona. Novela měla zrušit předkupní právo těžebních společností na pozemky v předpolí lomů a stanovit lhůtu odpisů zásob na ložiscích surovin. Díky těmto událostem jsme o krok blíž i obnovení těžby černého uhlí v Beskydech.

Pod Radhošť se mohou vrátit horníci, starý zákon dál platí

https://zpravy.idnes.cz/pod-radhost-se-mohou-vratit-hornici-stary-zakon-dal-plati-pmm-/domaci.asp?c=A091203_155107_domaci_lpo

Uvidíme jak se bude situace časem vyvíjet, doufejme,že rozum zvítězí.

 

Ministerstvo trvá na prolomení limitů těžby uhlí

Přesně takto zní fascinující výrok ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto slova doslova děsí lidi žijící na hraně dolů. Vládní usnesení z minulého roku jim totiž zaručovalo, že limity těžby prolomeny nebudou a připraví se odpis. Podle těchto slov to spíš vypadá, že jediné co ministerstvo hodlá odepsat jsou obce na hraně lomu a krása Beskyd.

Nová státní energetická koncepce vypracovaná zmíněným ministerstvem počítá s maximálním rozšířením dolů na Mostecku a novými doly v Beskydech. Oficiální předvedení koncepce proběhne v první polovině roku 2009 a bude jí posuzovat vláda.

Já osobně souhlasím s výroky ministra Martina Bursík

Celý článek si můžete přečíst zde:

https://havlickobrodsky.denik.cz/ekonomika/ministerstvo-trva-na-prolomeni-limitu-tezby-uhli.html

 

Anketa

Souhlasíte s prolomením limítů těžby?

Ano, jiné řešení není... (113)
64%

Ne, jsem zásadně proti, je to zbytečné! (61)
35%

Nevím, netýká se mě to... (2)
1%

Celkový počet hlasů: 176

Těžba u Nové Role, Jimlíkova a Božíčan, plán nebo hotová věc?

Zrovna o svátcích klidu jsem ze zvědavosti nahlédl do mapových podkladů Geofondu, a co jsem k údivu nenašel? Nově stanovené CHLÚ Božíčany II. A Sedlec I. První varianta se nachází západně od Nové Role a druhá SV od Rosnic.

Odkaz na portál: https://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs

Cesta k hledání: Tematické Úlohy/Životní prostředí/Geologie a geomorfologie/Geologie/Chráněná ložisková území/ a najděte požadované území

Odkaz na diskuzi s článkem od Alexandra Klimeše,kde upozornil na fakt, který jsem „objevil“ (uprostřed stránky):

https://novarole.cz/diskuse/viewtopic.php?f=10&t=22&p=388#p388

Hrozba pro Novou Roli

Co se týče obyvatel Nove Role, kteří do teď moc nejevili zájem o problematiku těžby u Jimlíkova by se měli mít na pozoru, protože podle plánů je na západ města možné otevření nového ložiska kaolinu. Paradoxně není pod zřízením CHLÚ podepsána těžařská firma, ale ČGS – Geofond. Popravdě je zcela jasné kdo jediný mohl mít zájem na „ochraně“ území a stanovení území CHLÚ, jediná firma zde působící v těžbě je Sedlecký kaolín a.s. A podle již dřívějších záměrů se na to firma pana Zítka chystá. Dnes už to vypadá že pokud se záběry těžařů podaří realizovat daleké okolí Nové Role ztratí hodnotu jak pro zdejší obyvatelstvo tak i pro turisty. Nová Role už dávno nebude klidným místem k bydlení a rekreaci.

Místostarosta Cinegr ukazuje polohu lomu u přejezdu za hrází novorolského rybníka.

 

Chudáci zahrádkáři a rekreanti

Další, kteří utrpí případným otevřením lomu jsou bezpochyby nejblíže místní zahrádkářské kolonie a rekreační okolí novorolského rybníka. Prach a hluk od těžké techniky nejsou rozhodně nic příjemného a z chystané rekreace se může stát zlý sen. Ruku v ruce s hlukem, prachem a celkovou těžbou určitě půjde i pokles cen nemovitostí v okolí což obyvatelstvo jen sotva potěší.

Božíčany v objetí těžby

Dá se říct, že obec už je dnes v objetí důlní činnosti. Severně od obce je úpravna a plavírna kaolínu a zaplavené lomy, a SZ Smolnická výsypka a lom Osmóza. Pokud by se uskutečnila otvírka ložiska Božíčany II. Znamenalo by to obklíčení obce doslova a do písmene. Nepochybně by zde došlo ke stejnému ukázu jako v Jimlíkově kdy dochází k poklesu spodních vod návazně na historickou těžbu a situace hrozí zhoršením při otevření dalšího ložiska východně od obce.

Bermudský trojúhelník

Situace mezi městy a v jejich okolí je velmi znepokojivá. Málo kdo by se chtěl kochat výhledem na lomy, poslouchat těžkou techniku při odvozu materiálu a dýchat jemný prach. Ohledně prachu je celkem velké riziko pro Novou Roli už jen proto, že ložisko je západně od obce. V kraji kde vane vítr devět z deseti dnů ze západu to bude nepochybně zajímavé pro zdejší obyvatele. 

Závěr?!

Momentálně málo kdo z obyvatel ví, jak to dopadne, ale s nevyšší pravděpodobností se bez odporu obyvatelstva plány na těžbu do posledního splní.O novinkách vás budeme informovat.

Fotogalerie

Pokud máte vlastní webové stránky tak na ně můžete umístit naší ikonku jako podpora a naše zviditelnění...

20.listopadu 2008 centrum Babylon v Liberci
Odborný seminář “Těžba uranu v souvislostech”

Naše Podještědí ve spolupráci s o.s. Calla a Stranou zelených Janův Důl připravuje odborný seminář zaměřený na problematiku obnovení případné těžby uranu na území ČR…

Pozvánka na akci!

 

Greenpeace se postavili velkorypadlu MUS a.s.

Hlasování o novele horního zákona je doprovázeno i protesty Greenpeace. Akce je odpověď na tlak lobbistů MUS a.s. na poslance ve sněmovně. Organizace chce upozornit na důležitost změny a na tlak těžařů na zachování stávajících nevyhovujících zákonů. Aktivisté Greenpeace se ráno 13.11.2008 dostali k těžební linii lomu ČSA a zastavili těžbu hnědého uhlí u Horního Jiřetína. Sešli se v počtu asi 30 lidí a vyvěsili transparent symbolizující zastavení těžby.Podrobnosti naleznete níže v odkazech.

https://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/greenpeace_blokuji_rypadlo_CSA

https://zpravy.idnes.cz/greenpeace-zastavili-v-uhelnem-lomu-na-mostecku-obri-rypadlo-pt0-/domaci.asp?c=A081113_101012_domaci_jw

 

Mostecká uhelná a.s. se rozdělila, ale proč?

Rozdělení, přejmenování, zrušení, vznik?! …takhle ve zkratce zní hlavní změny. MUS a.s. bude do roka přejmenována a bude vykonávat vedlejší administrativní činnost. Zato nám vznikly 2 nové společnosti na, které byly převedeny závazky apod.

Těžební lokalitu ČSA bude spravovat Litvínovská uhelná a.s., druhou těžební lokalitu Vršany společnost Vršanská uhelná a.s. Dosavadní Mostecká uhelná a.s., která bude později v rámci skupiny Czech Coal přejmenována, bude těžebním společnostem zajišťovat sdílené služby. Tento fígl si na nás připravili severočeští těžaři. Těžko říct co za takovou změnou a rozdělením stojí, necháme se překvapit. Tato informace nebyla v médiích téměř prezentována a i to je důvod, proč je změna tak podezřelá.

https://www.czechcoal.cz/cs/novinky/tz/2008/20081023.html

Vítejte na našem webu

Stránky se zaměřují na problematiku těžby nerostných surovin v ČR. Na spory mezi námi občany a bezohlednými těžebními společnostmi. Zde máte možnost získávat nové a aktuální informace o problémech, komentovat je a diskutovat o nich.

Novinky

Předělání designu

18.02.2009 17:44
Dne 18.2.2009 jsem upravil pro přehlednost vzhled projektu! Snad se vám bude líbit.

Nové stránky o.s. Kořeny

30.01.2009 12:05
Chtěl bych všechny upozornit na nové stránky občanského sružení Kořeny Kořeny.cz (novej design a používají RS webnode)

Green CrossRoad

16.01.2009 18:48
Green-Crossroad Připravil jsem nový rozcestník pro stránky zaměřené na enviromentalistiku a mé projekty!

Zviditelnění projektu

21.09.2008 19:27
Děkuji přátelům z o.s. Naše Beskydy za zviditelnění a potvrzení naší spolupráce. (viz. zde)

Diskuzní fórum

21.09.2008 12:10
V sekci Diskuse máte k dispozici nové fórum ! Stop Tezbě - Forum

Nové články

21.09.2008 11:41
 ... v sekci Lokality Těžby => Ostravsko najdete nové články a fotografie.Pečlivě sledujte nové články.

První spolupráce

21.09.2008 09:55
Ostravsko - dne 20.9 jsme zahájili spolupráci s o.s. Naš Beskydy a tešíme se na dobré výsledky

Webová prezentace byla spuštěna

18.09.2008 19:35
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Dnešním dnem byla spuštěna webová prezentace Stop Těžbě!, potrvá ještě pár týdnů, než doladíme vzhled a obsah, ale v brzké době se můžete těšit na funkční systém,diskuze,aktuality a novinky jen pro Vás.

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (233)
39%

Liberecko (102)
17%

Ostravsko (72)
12%

Jiná lokalita... (102)
17%

Ústecko (94)
16%

Celkový počet hlasů: 603

Reklama & Podpora

Naše Ikonka

 

Zelená Křižovatka

Související weby

 

 

www.zitnebotezit.cz

Návštěvnost

TOPlist