Slovník

Dobývací prostor (DP)

Dobývací prostor (DP) - je území umístěné v CHLÚ a je to přesné stanovení hranic těžby.Podléhá schválení záměru procesem posuzování vlivu na životní prostředí...

CHLÚ

CHLÚ - CHráněné Ložiskové Území - je území určené pro ochranu výhradního ložiska jak určuje zákon. Stanovuje ho Ministerstvo ŽP a PaO, a báňský obvodní úřad. Na území CHLÚ platí stavební uzávěra a jiná...

Anketa

Z Jaké Lokality pocházíte?

Karlovarsko (216)
38%

Liberecko (100)
17%

Ostravsko (68)
12%

Jiná lokalita... (97)
17%

Ústecko (92)
16%

Celkový počet hlasů: 573